SPIS DANSK FISK

DANSK FISK ER
FORETRUKKEN FISK

  • 56% af de danske forbrugere foretrækker fisk, fanget af danske fiskere.*
  • 54% af de danske forbrugere mener, at den danske fiskebranche tilbyder sund fisk af høj kvalitet.*

DANSK FISK ER
BÆREDYGTIG FISK

  • Når vi køber fisk og skaldyr med det blå MSC-mærke, kan vi være sikre på, at de kommer fra en sund bestand, og at de er fanget med omtanke for livet i havet.

DANSK FISK ER
KLIMAVENLIG FISK

  • Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet er ferske danske muslinger, sild, torskefisk og fladfisk særligt klimavenlige.
  • Faktisk kan vi reducere klimabelastningen med 23%, hvis vi klimaoptimerer vores indkøb.
* Kilde: You Gov, april 2017

KLIMAAFTRYK

Muslinger
Sild
Torsk
Ferske rejer
Ferske fladfisk
Svinekød
Kylling
Frossen fladfisk
Frosne rejer
Lam
Oksekød
0,1
0,6
1,2
3,0
3,3
3,6
3,1-3,7
7,8
10,5
11,6
19,4

Tabellen viser klimaaftryk fra produktion af 1 kg produkt inklusive alle led i værdikæden.
Kilde: Fødevareministeriet

MSC-logo.pngDe fleste danske fisk og skaldyr kan købes med det blå MSC-mærke